Preskoči na podatkePreskoči na izbornikPreskoči na pretraguPopis kratica
Displaying 161 - 180 of 6307
IME PREZIME ORGAN UPRAVE SJEDIŠTE UPRAVE NAZIV RADNOG MJESTA STRUČNA SPREMA RADNOG MJESTA STRUČNA SPREMA ZAPOSLENOG ZVANJE ZAPOSLENOG VRSTA ZAPOSLENJA DATUM ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA DATUM PRESTANKA RADNOG ODNOSA OSNOVNA PLATA
Đula Milanović Ministarstvo gospodarstva/privrede Travnik Strucni saradnik VSS VSS NN NEODREĐENO 17.6.2013. 1073 KM
Jasminka Sefer Kišija Ministarstvo gospodarstva/privrede Travnik Kantonalni inspektor VSS VSS NN NEODREĐENO 10.2.2014. 1621 KM
Vildana Gelić-Miličević Ministarstvo gospodarstva/privrede Travnik Kantonalni inspektor VSS VSS NN NEODREĐENO 1.8.2014. 1621 KM
Selmir Šehić Ministarstvo gospodarstva/privrede Travnik Kantonalni inspektor VSS VSS NN NEODREĐENO 1.10.2014. 1621 KM
Jahija Tekešić Ministarstvo gospodarstva/privrede Travnik Kantonalni inspektor VSS VSS NN NEODREĐENO 1.10.2014. 1621 KM
Azra Jukić Ministarstvo gospodarstva/privrede Travnik Kantonalni inspektor VSS VSS NN NEODREĐENO 1.10.2014. 1621 KM
Elmin Zekotić Ministarstvo gospodarstva/privrede Travnik Kantonalni inspektor VSS VSS NN NEODREĐENO 5.1.2015. 1621 KM
Meho Ajanović Ministarstvo gospodarstva/privrede Travnik Visi samostalni referent VSS VSS NN NEODREĐENO 8.1.2016. 899 KM
Izet Idrizović Ministarstvo gospodarstva/privrede Travnik Kantonalni inspektor VSS VSS NN NEODREĐENO 18.2.2016. 1621 KM
Mehmed Gudić Ministarstvo gospodarstva/privrede Travnik Rukovodilac unutrasnje organizacijske jedinice VSS VSS NN NEODREĐENO 15.3.2016. 1305 KM
Nesib Šupčić Ministarstvo gospodarstva/privrede Travnik Visi referent i VKV radnik VSS VSS NN NEODREĐENO 13.5.2016. 783 KM
Nikica Vujević Ministarstvo gospodarstva/privrede Travnik Kantonalni inspektor VSS VSS NN NEODREĐENO 3.5.2007. 1621 KM
Anto Petrović Ministarstvo gospodarstva/privrede Travnik Kantonalni inspektor VSS VSS NN NEODREĐENO 25.9.2006. 1621 KM
Emsad Begović Ministarstvo gospodarstva/privrede Travnik Kantonalni inspektor VSS VSS NN NEODREĐENO 22.2.2017. 1621 KM
Dalila Milanović Hasanbašić Ministarstvo gospodarstva/privrede Travnik Visi referent i VKV radnik SSS SSS NN NEODREĐENO 29.5.2017. 783 KM
Slavko Relota Ministarstvo gospodarstva/privrede Travnik Rukovodilac unutrasnje organizacijske jedinice VSS VSS NN NEODREĐENO 21.6.2017. 1305 KM
Edin Tukar Ministarstvo gospodarstva/privrede Travnik Visi referent i VKV radnik VSS VSS NN NEODREĐENO 10.7.2017. 783 KM
Mujo Ćejvan Ministarstvo gospodarstva/privrede Travnik Strucni saradnik VSS VSS NN NEODREĐENO 1.8.2017. 1073 KM
Nevsad Škulj Ministarstvo gospodarstva/privrede Travnik Kantonalni inspektor VSS VSS NN NEODREĐENO 1.11.2017. 1621 KM
Lejla Filipović Ministarstvo gospodarstva/privrede Travnik Visi referent i VKV radnik SSS SSS NN NEODREĐENO 22.11.2017. 783 KM