Preskoči na podatkePreskoči na izbornikPreskoči na pretraguPopis kratica
Displaying 201 - 220 of 6307
IME PREZIME ORGAN UPRAVE SJEDIŠTE UPRAVE NAZIV RADNOG MJESTA STRUČNA SPREMA RADNOG MJESTA STRUČNA SPREMA ZAPOSLENOG ZVANJE ZAPOSLENOG VRSTA ZAPOSLENJA DATUM ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA DATUM PRESTANKA RADNOG ODNOSA OSNOVNA PLATA
Irena Pecirep Općinski sud - Kiseljak Kiseljak Strucni saradnik VSS VSS nn NEODREĐENO 16.3.2012. 1073 KM
Maliha Delić Općinski sud - Kiseljak Kiseljak Pomocni radnik i nekvalificirani radnik NK NK nn NEODREĐENO 14.1.2013. 537 KM
Daria Mrnjavac Općinski sud - Kiseljak Kiseljak Visi referent i VKV radnik SSS SSS nn NEODREĐENO 1.4.2016. 783 KM
Dragan Marjanović Općinski sud - Kiseljak Kiseljak Visi referent i VKV radnik SSS SSS nn NEODREĐENO 1.4.2016. 783 KM
Vedrana Skoko Općinski sud - Kiseljak Kiseljak Strucni saradnik VSS VSS nn NEODREĐENO 12.5.2016. 1073 KM
Emira Karasalihović Općinski sud - Kiseljak Kiseljak Pomocni radnik i nekvalificirani radnik NK NK nn NEODREĐENO 3.3.2017. 537 KM
Mirza Delić Općinski sud - Kiseljak Kiseljak Visi referent i VKV radnik SSS SSS nn NEODREĐENO 10.5.2017. 783 KM
Saliha Fejzić Općinski sud - Kiseljak Kiseljak Visi referent i VKV radnik SSS SSS nn NEODREĐENO 5.2.2018. 783 KM
Vera Jurić Općinski sud - Kiseljak Kiseljak Visi referent i VKV radnik SSS SSS nn NEODREĐENO 1.10.2018. 783 KM
Kristina Biljaka Općinski sud - Kiseljak Kiseljak Visi referent i VKV radnik SSS SSS nn NEODREĐENO 1.10.2018. 783 KM
Tatjana Božić Banduka Općinski sud - Kiseljak Kiseljak Visi strucni saradnik VSS VSS nn NEODREĐENO 4.2.2019. 1131 KM
Ines Nikačević Općinski sud - Kiseljak Kiseljak Visi referent i VKV radnik SSS SSS nn NEODREĐENO 7.2.2020. 783 KM
Belmin Beganović Općinski sud - Kiseljak Kiseljak Strucni saradnik VSS VSS nn NEODREĐENO 3.3.2020. 1073 KM
Toni Matić Općinski sud - Kiseljak Kiseljak Strucni saradnik VSS VSS nn NEODREĐENO 3.3.2020. 1073 KM
Martina Drljepan Općinski sud - Kiseljak Kiseljak Visi referent i VKV radnik SSS SSS nn NEODREĐENO 8.6.2020. 783 KM
Nikolina Vrljičak Općinski sud - Kiseljak Kiseljak Visi referent i VKV radnik SSS SSS nn NEODREĐENO 8.6.2020. 783 KM
Anabela Smoljan Općinski sud - Jajce Jajce Pomocni radnik i nekvalificirani radnik SSS SSS nn NEODREĐENO 4.5.2021. 537 KM
Ankica Aganović Općinski sud - Jajce Jajce Visi referent i VKV radnik SSS SSS nn NEODREĐENO 1.4.2013. 783 KM
Štefica Bilić Općinski sud - Jajce Jajce Visi referent i VKV radnik SSS SSS nn NEODREĐENO 1.4.2013. 783 KM
Ivanka Krak Općinski sud - Jajce Jajce Visi referent i VKV radnik SSS SSS nn NEODREĐENO 1.4.2013. 783 KM