Preskoči na podatkePreskoči na izbornikPreskoči na pretraguPopis kratica
Displaying 181 - 200 of 6307
IME PREZIME ORGAN UPRAVE SJEDIŠTE UPRAVE NAZIV RADNOG MJESTA STRUČNA SPREMA RADNOG MJESTA STRUČNA SPREMA ZAPOSLENOG ZVANJE ZAPOSLENOG VRSTA ZAPOSLENJA DATUM ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA DATUM PRESTANKA RADNOG ODNOSA OSNOVNA PLATA
Alena Spahić-Demirović Ministarstvo gospodarstva/privrede Travnik Strucni saradnik VSS VSS NN NEODREĐENO 10.8.2018. 1073 KM
Esmin Hajdarević Ministarstvo gospodarstva/privrede Travnik Visi strucni saradnik VSS VSS NN NEODREĐENO 1.12.2018. 1131 KM
Manuela Rajić Općinski sud - Kiseljak Kiseljak Visi referent i VKV radnik SSS SSS nn NEODREĐENO 8.6.2020. 783 KM
Mediha Agić Općinski sud - Kiseljak Kiseljak Sef unutrasnje organizacione jedinice VS VS nn NEODREĐENO 1.7.1982. 928 KM
Mediha Mutap Općinski sud - Kiseljak Kiseljak Visi referent i VKV radnik SSS SSS nn NEODREĐENO 1.4.1994. 783 KM
Edina Hodžić Općinski sud - Kiseljak Kiseljak Visi referent i VKV radnik SSS SSS nn NEODREĐENO 22.9.1998. 783 KM
Snježana Lubura Općinski sud - Kiseljak Kiseljak Visi referent i VKV radnik SSS SSS nn NEODREĐENO 1.7.1982. 783 KM
Jelica Garić Općinski sud - Kiseljak Kiseljak Visi referent i VKV radnik SSS SSS nn NEODREĐENO 1.3.1992. 783 KM
Malića Ajdarpašić Općinski sud - Kiseljak Kiseljak Visi referent i VKV radnik SSS SSS nn NEODREĐENO 2.10.2000. 783 KM
Slavica Mijić Općinski sud - Kiseljak Kiseljak Visi referent i VKV radnik SSS SSS nn NEODREĐENO 1.4.2001. 783 KM
Almasa Mujić Općinski sud - Kiseljak Kiseljak Visi referent i VKV radnik SSS SSS nn NEODREĐENO 17.3.1999. 783 KM
Fata Litrić Općinski sud - Kiseljak Kiseljak Visi referent i VKV radnik SSS SSS nn NEODREĐENO 1.6.1998. 783 KM
Ivan Kristić Općinski sud - Kiseljak Kiseljak Visi referent i VKV radnik SSS SSS nn NEODREĐENO 1.3.2007. 783 KM
Jasna Marković Općinski sud - Kiseljak Kiseljak Visi referent i VKV radnik SSS SSS nn NEODREĐENO 1.2.2001. 783 KM
Anita Šimić Općinski sud - Kiseljak Kiseljak Visi referent i VKV radnik SSS SSS nn NEODREĐENO 7.5.2007. 783 KM
Senada Hasanagić Općinski sud - Kiseljak Kiseljak Pomocni radnik i nekvalificirani radnik SSS SSS nn NEODREĐENO 2.7.1998. 537 KM
Alma Grošo Općinski sud - Kiseljak Kiseljak Visi referent i VKV radnik SSS SSS nn NEODREĐENO 13.10.2004. 783 KM
Adisa Buljina Općinski sud - Kiseljak Kiseljak Rukovodilac osnovne organizacijske jedinice kojom ne rukovodi rukovodeci drzavni VSS VSS nn NEODREĐENO 20.4.2009. 1334 KM
Dajana Bošnjak Općinski sud - Kiseljak Kiseljak Visi referent i VKV radnik SSS SSS nn NEODREĐENO 20.9.2010. 783 KM
Sejda Grošo Općinski sud - Kiseljak Kiseljak Pomocni radnik i nekvalificirani radnik KV KV nn NEODREĐENO 20.9.2010. 537 KM