Preskoči na podatkePreskoči na izbornikPreskoči na pretraguPopis kratica
Displaying 81 - 100 of 6307
IME PREZIME ORGAN UPRAVE SJEDIŠTE UPRAVE NAZIV RADNOG MJESTA STRUČNA SPREMA RADNOG MJESTA STRUČNA SPREMA ZAPOSLENOG ZVANJE ZAPOSLENOG VRSTA ZAPOSLENJA DATUM ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA DATUM PRESTANKA RADNOG ODNOSA OSNOVNA PLATA
NIJAZ DELIĆ KANTONALNA DIREKCIJA ZA PUTEVE BUSOVAČA VIŠI REFERENT- VOZAĆ MOTORNIH VOZILA SSS SSS EKON.TEHNIČAR NEODREĐENO 1.2.1998. 783 KM
JOSIPA MATOS KANTONALNA DIREKCIJA ZA PUTEVE BUSOVAČA SPREMAČICA-KURIR Osnovna SSS EKON.TEHNIČAR NEODREĐENO 19.3.2004. 665 KM
Esad Crnica Kantonalna uprava za branioce Travnik Rukovodilac samo. Kantonalne uprave – DIREKTOR VSS VSS Rukovodeći državni službenik NEODREĐENO 7.1.2000. 1798 KM
Jasna Sajević Kantonalna uprava za branioce Travnik Viši samost. referent za dop. prava korisnika BIZ/ VSS VSS Namještenik NEODREĐENO 10.1.2000. 899 KM
Salim Bešić Kantonalna uprava za branioce Travnik Viši referent – vozač SSS SSS Namještenik NEODREĐENO 1.1.2002. 783 KM
Mirko Blažević Kantonalna uprava za branioce Travnik Pom. direktora za soci. – statusne i finan. poslov VSS VSS Rukovodeći državni službenik NEODREĐENO 7.1.2000. 1653 KM
Enes Delić Kantonalna uprava za branioce Travnik Viši referent za obračun invalidnina i statistiku SSS SSS Namještenik NEODREĐENO 24.4.2008. 783 KM
Ljerka Sivonjić Kantonalna uprava za branioce Travnik Viši referent – tehnički sekretar SSS SSS Namještenik NEODREĐENO 25.4.2007. 783 KM
Džana Smailbegović Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambeni Travnik STRUČNI SAVJETNIK ZA DRUGOSTUPANJSKO UPRAVNO RJEŠAVANJE IZ STAMBENIH OBLASTI VSS VSS DIPL.IUR NEODREĐENO 29.6.2012. 1189 KM
Sanda Solomun Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambeni Travnik VIŠI REFERENT-TEHNIČKI TAJNIK SSS SSS EKONOMSKI TEHNIČAR NEODREĐENO 3.10.2016. 783 KM
Sedžad Đukla Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambeni Travnik STRUČNI SAVJETNIK ZA UPRAVNO RJEŠAVANJE I NORMATIVNU DJELATNOST IZ OBLASTI ZAŠTI VSS VSS DIPL.IUR NEODREĐENO 2.11.2018. 1189 KM
Elmir Škulj Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambeni Travnik INSPEKTOR ZA URBANIZAM I GRAĐENJE VSS VSS DIPL.ING.GRAĐEVINE NEODREĐENO 28.11.2018. 1621 KM
Almedin Tekešić Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambeni Travnik STRUČNI SARADNIK ZA JAVNE NABAVKE VSS VSS BACHELOR POSLOVNE EKONOMIJE NEODREĐENO 21.12.2020. 1073 KM
Ivana Rojnica Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambeni Travnik VIŠI REFERENT SSS SSS EKON.TEHNIČAR NEODREĐENO 1.3.2008. 783 KM
Ljubica Furunđija Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambeni Travnik VIŠI REFERENT SSS SSS GIMANZIJA NEODREĐENO 23.5.2005. 783 KM
Hazim Zuka Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambeni Travnik INSPEKTOR ZA ZAŠTITU OKOLIŠA VSS VSS DIPL.ING.HEM.TEH. NEODREĐENO 1.10.1997. 1621 KM
Vladislav Vavra Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambeni Travnik STRUČNI SAVJETNIK ZAPROSTORNO- PLANSKU DOKUMENTACIJU I GIS VSS VSS DIPL.ING ARHITEKTURE NEODREĐENO 5.9.1997. 1189 KM
Željka Buzuk Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambeni Travnik STRUČNI SAVJETNIK ZA FINANSIJE VSS VSS DIPL.ECC NEODREĐENO 2.6.1996. 1427 KM
Senad Rahmanović Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambeni Travnik INSPEKTOR ZA ZAŠTITU OKOLIŠA VSS VSS DIPL.VETERINAR NEODREĐENO 24.11.2008. 1621 KM
Lejla Salkić Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambeni Travnik POMOĆNIK MINISTRA PROSTORNOG UREĐENJA VSS VSS DIPL.ING ARHITEKTURE NEODREĐENO 1.1.1997. 1653 KM