Preskoči na podatkePreskoči na izbornikPreskoči na pretraguPopis kratica
Povrat na Glavnu tabelu

REGISTAR IMENOVANIH LICA [422]

JEDINSTVENI BROJ IME PREZIME
422 Anđelko Barić
Displaying 1 - 1 of 1
JEDINSTVENI BROJ IMENOVANOG 422 DATUM POČETKA 10.5.2018. STATUS VLASNIŠTVA INSTISUCIJE ZAPOSLENJA Javna ustanova
FUNKCIJA IMENOVANJA Član Školskog odbora DATUM ZAVRŠETKA 10.5.2022. VRSTA NAKNADE bez naknade
INSTITUCIJA IMENOVANJA OŠ"13.RUJAN" JAJCE PREDVIĐENA NAKNADA (DA/NE) Ne IZJAVA O SOKUBU INTERESA Ne
SJEDIŠTE INSTITUCIJE IMENOVANJA Volijak b.b. NAZIV RADNOG MJESTA Član ŠO-a OŠ "13.RUJAN SAGLASNOST RUKOVODIOCA Da
STRUČNA SPREMA IZABRANOG LICA VSS – VII stepen INSTITUCIJA ZAPOSLENJA Osnovna škola "13.RUJAN" JAJCE