Preskoči na podatkePreskoči na izbornikPreskoči na pretraguPopis kratica
Povrat na Glavnu tabelu

REGISTAR IMENOVANIH LICA [417]

JEDINSTVENI BROJ IME PREZIME
417 Ana Šimunović
Displaying 1 - 1 of 1
JEDINSTVENI BROJ IMENOVANOG 417 DATUM POČETKA 6.5.2020. STATUS VLASNIŠTVA INSTISUCIJE ZAPOSLENJA Javna ustanova
FUNKCIJA IMENOVANJA Član Komisije za polaganje stručnog ispita za medicinske sestre-tehničare DATUM ZAVRŠETKA 6.5.2022. VRSTA NAKNADE po kandidatu
INSTITUCIJA IMENOVANJA Ministarstvo zdravstva i socijalne politike SBK PREDVIĐENA NAKNADA (DA/NE) Da IZJAVA O SOKUBU INTERESA Ne
SJEDIŠTE INSTITUCIJE IMENOVANJA Stanična 43 NAZIV RADNOG MJESTA Doktor medicine SAGLASNOST RUKOVODIOCA Da
STRUČNA SPREMA IZABRANOG LICA VSS – VII stepen INSTITUCIJA ZAPOSLENJA Dom zdravlja Vitez