Preskoči na podatkePreskoči na izbornikPreskoči na pretraguPopis kratica
Povrat na Glavnu tabelu

REGISTAR IMENOVANIH LICA [404]

JEDINSTVENI BROJ IME PREZIME
404 Amina Hadžiabdić
Displaying 1 - 1 of 1
JEDINSTVENI BROJ IMENOVANOG 404 DATUM POČETKA 3.1.2020. STATUS VLASNIŠTVA INSTISUCIJE ZAPOSLENJA Javna ustanova
FUNKCIJA IMENOVANJA Član Stručnog vijeća DATUM ZAVRŠETKA 3.1.2021. VRSTA NAKNADE
INSTITUCIJA IMENOVANJA JU Dom zdravlja Bugojno PREDVIĐENA NAKNADA (DA/NE) Ne IZJAVA O SOKUBU INTERESA
SJEDIŠTE INSTITUCIJE IMENOVANJA Wagnerova 15, Bugojno NAZIV RADNOG MJESTA Diplomirani pravnik SAGLASNOST RUKOVODIOCA
STRUČNA SPREMA IZABRANOG LICA VSS – VII stepen INSTITUCIJA ZAPOSLENJA JU Dom zdravlja Bugojno