Preskoči na podatkePreskoči na izbornikPreskoči na pretraguPopis kratica
Povrat na Glavnu tabelu

REGISTAR IMENOVANIH LICA [402]

JEDINSTVENI BROJ IME PREZIME
402 Amila Hadžić
Displaying 1 - 1 of 1
JEDINSTVENI BROJ IMENOVANOG 402 DATUM POČETKA 3.11.2015. STATUS VLASNIŠTVA INSTISUCIJE ZAPOSLENJA Državno
FUNKCIJA IMENOVANJA Član Školskog odbora DATUM ZAVRŠETKA VRSTA NAKNADE
INSTITUCIJA IMENOVANJA OŠ "Berta Kučera" Jajce PREDVIĐENA NAKNADA (DA/NE) Ne IZJAVA O SOKUBU INTERESA Ne
SJEDIŠTE INSTITUCIJE IMENOVANJA Ul: Fra Antuna Kneževića 10 NAZIV RADNOG MJESTA Šef odjela zaupravljanje lokalnim razvojem SAGLASNOST RUKOVODIOCA Ne
STRUČNA SPREMA IZABRANOG LICA VSS – VII stepen INSTITUCIJA ZAPOSLENJA Općina Jajce