Preskoči na podatkePreskoči na izbornikPreskoči na pretraguPopis kratica
Povrat na Glavnu tabelu

REGISTAR IMENOVANIH LICA [398]

JEDINSTVENI BROJ IME PREZIME
398 Altana Hasanović
Displaying 1 - 1 of 1
JEDINSTVENI BROJ IMENOVANOG 398 DATUM POČETKA 25.9.2020. STATUS VLASNIŠTVA INSTISUCIJE ZAPOSLENJA Državno
FUNKCIJA IMENOVANJA Direktor DATUM ZAVRŠETKA 25.9.2024. VRSTA NAKNADE nema naknade
INSTITUCIJA IMENOVANJA Ministarstvo obrazovanja, nauke,mladih, kulture i sporta SBK PREDVIĐENA NAKNADA (DA/NE) Ne IZJAVA O SOKUBU INTERESA Da
SJEDIŠTE INSTITUCIJE IMENOVANJA Stanična 43, Travnik NAZIV RADNOG MJESTA Direktor SAGLASNOST RUKOVODIOCA Da
STRUČNA SPREMA IZABRANOG LICA Magistar INSTITUCIJA ZAPOSLENJA JU OŠ "Mehmedalija Mak Dizdar" Vodovod, Novi Travnik