Preskoči na podatkePreskoči na izbornikPreskoči na pretraguPopis kratica
Povrat na Glavnu tabelu

REGISTAR IMENOVANIH LICA [385]

JEDINSTVENI BROJ IME PREZIME
385 Aldijana Husarić-Mekić
Displaying 1 - 1 of 1
JEDINSTVENI BROJ IMENOVANOG 385 DATUM POČETKA 27.6.2019. STATUS VLASNIŠTVA INSTISUCIJE ZAPOSLENJA Javna ustanova
FUNKCIJA IMENOVANJA Član Upravnog odbora DATUM ZAVRŠETKA 27.6.2023. VRSTA NAKNADE po sjednici
INSTITUCIJA IMENOVANJA JU. Centar za socijalni rad PREDVIĐENA NAKNADA (DA/NE) Da IZJAVA O SOKUBU INTERESA Da
SJEDIŠTE INSTITUCIJE IMENOVANJA Ive Andrića bb.Busovača NAZIV RADNOG MJESTA Poslovi pedagoga-psihologa SAGLASNOST RUKOVODIOCA Da
STRUČNA SPREMA IZABRANOG LICA VSS – VII stepen INSTITUCIJA ZAPOSLENJA JU.Cenar za socijalni rad Busovača