Preskoči na podatkePreskoči na izbornikPreskoči na pretraguPopis kratica
Povrat na Glavnu tabelu

REGISTAR IMENOVANIH LICA [366]

JEDINSTVENI BROJ IME PREZIME
366 Admir Hodžić
Displaying 1 - 1 of 1
JEDINSTVENI BROJ IMENOVANOG 366 DATUM POČETKA 20.9.2020. STATUS VLASNIŠTVA INSTISUCIJE ZAPOSLENJA Javna ustanova
FUNKCIJA IMENOVANJA Direktor DATUM ZAVRŠETKA 20.9.2024. VRSTA NAKNADE mjesečna
INSTITUCIJA IMENOVANJA Mješovita srednja škola PREDVIĐENA NAKNADA (DA/NE) Da IZJAVA O SOKUBU INTERESA Da
SJEDIŠTE INSTITUCIJE IMENOVANJA Busovača NAZIV RADNOG MJESTA Direktor SAGLASNOST RUKOVODIOCA Da
STRUČNA SPREMA IZABRANOG LICA VSS – VII stepen INSTITUCIJA ZAPOSLENJA Mješovita srednja škola