Preskoči na podatkePreskoči na izbornikPreskoči na pretraguPopis kratica
Povrat na Glavnu tabelu

REGISTAR IMENOVANIH LICA [364]

JEDINSTVENI BROJ IME PREZIME
364 Adisa Smailović
Displaying 1 - 2 of 2
JEDINSTVENI BROJ IMENOVANOG 364 DATUM POČETKA 3.1.2020. STATUS VLASNIŠTVA INSTISUCIJE ZAPOSLENJA Javna ustanova
FUNKCIJA IMENOVANJA Član Komisije za poboljšanje kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga DATUM ZAVRŠETKA 3.1.2022. VRSTA NAKNADE
INSTITUCIJA IMENOVANJA JU Dom zdravlja Bugojno PREDVIĐENA NAKNADA (DA/NE) Ne IZJAVA O SOKUBU INTERESA
SJEDIŠTE INSTITUCIJE IMENOVANJA Wagnerova 15, Bugojno NAZIV RADNOG MJESTA Doktor stomatologije SAGLASNOST RUKOVODIOCA
STRUČNA SPREMA IZABRANOG LICA VSS – VII stepen INSTITUCIJA ZAPOSLENJA JU Dom zdravlja Bugojno
JEDINSTVENI BROJ IMENOVANOG 364 DATUM POČETKA 17.12.2019. STATUS VLASNIŠTVA INSTISUCIJE ZAPOSLENJA Javna ustanova
FUNKCIJA IMENOVANJA Član Etičkog komiteta DATUM ZAVRŠETKA 17.12.2021. VRSTA NAKNADE
INSTITUCIJA IMENOVANJA JU Dom zdravlja Bugojno PREDVIĐENA NAKNADA (DA/NE) Ne IZJAVA O SOKUBU INTERESA
SJEDIŠTE INSTITUCIJE IMENOVANJA Wagnerova 15, Bugojno NAZIV RADNOG MJESTA Doktor stomatologije SAGLASNOST RUKOVODIOCA
STRUČNA SPREMA IZABRANOG LICA VSS – VII stepen INSTITUCIJA ZAPOSLENJA JU Dom zdravlja Bugojno