Preskoči na podatkePreskoči na izbornikPreskoči na pretraguPopis kratica
Povrat na Glavnu tabelu

REGISTAR IMENOVANIH LICA [361]

JEDINSTVENI BROJ IME PREZIME
361 Adis Mašić
Displaying 1 - 1 of 1
JEDINSTVENI BROJ IMENOVANOG 361 DATUM POČETKA 22.10.2020. STATUS VLASNIŠTVA INSTISUCIJE ZAPOSLENJA Javno preduzeće
FUNKCIJA IMENOVANJA Predsjednik UO DATUM ZAVRŠETKA 22.10.2024. VRSTA NAKNADE -
INSTITUCIJA IMENOVANJA J.U. MSŠ Bugojno PREDVIĐENA NAKNADA (DA/NE) NE IZJAVA O SOKUBU INTERESA DA
SJEDIŠTE INSTITUCIJE IMENOVANJA Bugojno NAZIV RADNOG MJESTA Direktor SAGLASNOST RUKOVODIOCA DA
STRUČNA SPREMA IZABRANOG LICA BA INSTITUCIJA ZAPOSLENJA J.P. Stanbeno komunalno preduzeće Bugojno